Hiển thị Sản phẩm
Chartwell B-515.71W

Chartwell B-515.71W

Chartwell B515-71W là hóa chất dùng cho keo dính hệ...
Dispelair CF 328

Dispelair CF 328

Dispelair CF 328 là hóa chất sử dụng rộng rãi...
Chất phá bọt/chống tạo bọt ngành sơn và mực in

Chất phá bọt/chống tạo bọt...

Phụ gia chất phá bọt/Chống tạo bọt ngành sơn là hóa chất...
Dispelair CF 245

Dispelair CF 245

Dispelair CF 245 là hóa chất sử dụng cho keo...
Dispelair CF 335

Dispelair CF 335

Dispelair CF 335 là hóa chất sử dụng cho các...
Dispelair CF 900

Dispelair CF 900

Dispelair CF 900 là hóa chất sử dụng cho keo...
Dispelair CF 904

Dispelair CF 904

Dispelair CF 904 là hóa chất sử dụng cho các...
Texicryl 13-313

Texicryl 13-313

Texicryl 13-313 là một nhựa carboxylated acrylic copolyme dạng nhũ tương. ...
Texicryl 13-317

Texicryl 13-317

Texicryl 13-317 là một co-polymer Carboxylated acrylic dạng nhũ tương.
ADDITOL® P 950

ADDITOL® P 950

ADDITOL® P 950 là một masterbatch hoạt động tribo để...
ADDITOL® P 964

ADDITOL® P 964

ADDITOL® P 964 là master batch xúc tác được thiết...
Hiển thị Sản phẩm
3.34758 sec| 2665.406 kb