Hiển thị Sản phẩm
Crestakyd 20-5029

Crestakyd 20-5029

Crestakyd 20-5029 là nhựa alkyd có đặc tính nhanh khô,...
Crestakyd 41-5009

Crestakyd 41-5009

Crestakyd 41-5009 là nhựa alkyd được biến tính bằng styren.  ...
Vialkyd AN 950/70X

Vialkyd AN 950/70X

Vialkyd AN 950-70X là nhựa polyeste, không chứa dầu, nhiệt...
Butvar B 90

Butvar B 90

Butvar B 90 là một loại nhựa nhiệt dẻo –...
Epotec TH 7302

Epotec TH 7302

Epotec TH 7302 là dạng biến tính của cycloaliphatic polyamine,...
Epotec TH 7301

Epotec TH 7301

Đóng rắn Polyamine Epotec TH 7301 là dạng biến tính...
Texicryl 13-074

Texicryl 13-074

Texicryl 13-074 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic.
Texicryl 13-602

Texicryl 13-602

Texicryl 13-062 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic.
Texicryl 13-065

Texicryl 13-065

Texicryl 13-065 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic.
Texicryl 13-072

Texicryl 13-072

Texicryl 13-072 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic, có...
Epotec YD 903TP

Epotec YD 903TP

Epotec YD 903TP là dạng bột nguyên bản của nhựa...
Epotec YD 013

Epotec YD 013

Epotec YD 013 là một dạng bột nguyên bản chuẩn của...
Hiển thị Sản phẩm
3.32752 sec| 2664.453 kb