Hiển thị Sản phẩm

Macrynal SM 510n/65BACX

Nhà sản xuất : Allnex - Thái Lan
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Macrynal SM 510n/65BACX là nhựa Acrylic chứa nhóm chức Hydroxyt với hàm rắn 63-67%. Có...

Macrynal SM 507/53XBac

Nhà sản xuất : Allnex - Thái Lan
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Macrynal SM 507/53XBac là nhựa Acrylic chứa nhóm chức Hydroxyt với hàm rắn 51-55%.

Macrynal VSM 2706/60LG

Nhà sản xuất : Allnex - Thái Lan
Bao gói : 190 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Macrynal VSM 2706/60LG là nhựa Acrylic polyol, có thể khâu mạch với polyisocynate 

Macrynal SM 515/70BAC

Nhà sản xuất : Allnex - Thái Lan
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Macrynal 515-70BAC là nhựa Acrylic polyol, có thể khâu mạch với polyisocynate.

Cymel 303LF

Nhà sản xuất : Allnex - Nhật Bản, Mỹ
Bao gói : 235 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Cymel 303LF là tác nhân Crosslinking methylated melamine-formaldehyde đa năng.

Cymel 325

Nhà sản xuất : Allnex - Nhật Bản, Mỹ
Bao gói : 227 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Cymel 325 là tác nhân Crosslinking methylated melamine-formaldehyde đa năng dùng cho cả hệ dung...

Epotec YD 011X75

Nhà sản xuất : Aditya Birla Chemicals - Thái Lan
Bao gói : 220 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Epotec YD 011X75 là nhựa Epoxy dạng nguyên bản của diglycidyl ether Bisphenol-A đã được...

Epotec YD 128

Nhà sản xuất : Aditya Birla Chemicals - Thái Lan
Bao gói : 235 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Epotec YD 128 mang đến cơ tính tuyệt vời và khả năng chịu hóa chất...

Epotec YD 515

Nhà sản xuất : Aditya Birla Chemicals - Thái Lan
Bao gói : 220 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Epotec YD 515 là nhựa epoxy dạng lỏng được biến tính bằng chất pha loãng...

Epotec YD 127

Nhà sản xuất : Aditya Birla Chemicals - Thái Lan
Bao gói : Epotec YD 127
Mô tả sản phẩm :
Epotec YD 127 là nhựa epoxy dạng lỏng không biến tính với độ nhớt trung...

Epotec YD 134X85

Nhà sản xuất : Aditya Birla Chemicals - Thái Lan
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Nhựa Epoxy Epotec YD 134 là một ether Diglycidyl nguyên bản nửa rắn của Bisphenol-A...

Epotec RD 108

Nhà sản xuất : Aditya Birla Chemicals - Thái Lan
Bao gói : 180 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Epotec RD 108 được sử dụng chính như chất pha loãng cho các loại nhựa...
Hiển thị Sản phẩm
3.39814 sec| 2683.711 kb