Màu thực phẩm
Hiển thị Sản phẩm
Tartrazine-Màu Vàng Chanh

Tartrazine-Màu Vàng Chanh

Tartrazine Yellow Lemon là hóa chất tạo mầu tan trong...
Sunset Yellow-Vàng Da Cam

Sunset Yellow-Vàng Da Cam

Sunset Yellow là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Brilliant Blue-Màu Xanh Dương

Brilliant Blue-Màu Xanh Dương

Brilliant Blue là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Ponceau 4R-Đỏ Đậm

Ponceau 4R-Đỏ Đậm

Ponceau 4R là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Amaranth-Đỏ Dâu

Amaranth-Đỏ Dâu

Amaranth là hóa chất tạo mầu tan trong nước và...
Pea green-Màu xanh lá

Pea green-Màu xanh lá

Pea Green là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Màu Nâu Caramel

Màu Nâu Caramel

Màu tan trong nước và tan trong dầu
Erythrosine-Hồng Cánh Sen

Erythrosine-Hồng Cánh Sen

Erythrosine là hóa chất tạo mầu tan trong nước và...
Titanium Dioxide-Màu Trắng

Titanium Dioxide-Màu Trắng

Tan trong nước và tan trong dầu.
Màu thực phẩm tổng hợp

Màu thực phẩm tổng hợp...

Màu thực phẩm, tan trong dầu và tan trong nước ...
Hiển thị Sản phẩm
3.92556 sec| 3144.398 kb