Sơn nhũ tương
Hiển thị Sản phẩm
Chartwell B-515.71W

Chartwell B-515.71W

Chartwell B515-71W là hóa chất dùng cho keo dính hệ...
Dispelair CF 328

Dispelair CF 328

Dispelair CF 328 là hóa chất sử dụng rộng rãi...
Dispelair CF 245

Dispelair CF 245

Dispelair CF 245 là hóa chất sử dụng cho keo...
Dispelair CF 335

Dispelair CF 335

Dispelair CF 335 là hóa chất sử dụng cho các...
Dispelair CF 900

Dispelair CF 900

Dispelair CF 900 là hóa chất sử dụng cho keo...
Dispelair CF 904

Dispelair CF 904

Dispelair CF 904 là hóa chất sử dụng cho các...
Texicryl 13-313

Texicryl 13-313

Texicryl 13-313 là một nhựa carboxylated acrylic copolyme dạng nhũ tương. ...
Texicryl 13-317

Texicryl 13-317

Texicryl 13-317 là một co-polymer Carboxylated acrylic dạng nhũ tương.
BP 527

BP 527

Là một hóa chất bảo quản trong thùng hiệu quả...
Hiển thị Sản phẩm
1.68334 sec| 3144.422 kb