Hiển thị Sản phẩm
Macrynal SM 510n/65BACX

Macrynal SM 510n/65BACX

Macrynal SM 510n/65BACX là nhựa Acrylic chứa nhóm chức Hydroxyt...
Macrynal SM 515/70BAC

Macrynal SM 515/70BAC

Macrynal 515-70BAC là nhựa Acrylic polyol, có thể khâu mạch...
Cymel 303LF

Cymel 303LF

Cymel 303LF là tác nhân Crosslinking methylated melamine-formaldehyde đa năng. ...
Cymel 325

Cymel 325

Cymel 325 là tác nhân Crosslinking methylated melamine-formaldehyde đa năng...
Epotec YD 011X75

Epotec YD 011X75

Epotec YD 011X75 là nhựa Epoxy dạng nguyên bản của...
Epotec YD 128

Epotec YD 128

Epotec YD 128 mang đến cơ tính tuyệt vời và...
Epotec YD 515

Epotec YD 515

Epotec YD 515 là nhựa epoxy dạng lỏng được biến...
Epotec YD 127

Epotec YD 127

Epotec YD 127 là nhựa epoxy dạng lỏng không biến...
Epotec YD 134X90

Epotec YD 134X90

Nhựa Epoxy Epotec YD 134 là một ether Diglycidyl nguyên...
Epotec YD 134X80

Epotec YD 134X80

Nhựa Epoxy Epotec YD 134 là một ether Diglycidyl nguyên...
Epotec RD 108

Epotec RD 108

Epotec RD 108 được sử dụng chính như chất pha...
ETERMINO 9327-60

ETERMINO 9327-60

Nhựa iso-butylated urê-melamine-formaldehyd
Hiển thị Sản phẩm
0.87661 sec| 3003.297 kb