Sơn hệ nước
Hiển thị Sản phẩm
MOUSSEX 9078 SE

MOUSSEX 9078 SE

Phụ gia chất phá bọt/Chống tạo bọt ngành sơn là hóa chất...
Additol VXW 6208

Additol VXW 6208

Additol VXW 6208 là phụ gia phân tán Polymeric non-ionic. ...
Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208-60 là phụ gia phân tán hệ đa...
Additol VXW 4973

Additol VXW 4973

Additol VXL 4973 là chất phá bọt hệ dầu khoáng. ...
Additol VXW 6500

Additol VXW 6500

Additol VXW 6500 là chất phá bọt degassing polymer, hydrocarbons,...
Additol XL 123N

Additol XL 123N

Additol XL 123N là phụ gia láng mặt silicone modified...
Additol VXL 4930

Additol VXL 4930

Additol VXL 4930 là phụ gia láng mặt silicone Polyether-...
Additol VXW 4940N

Additol VXW 4940N

Additol VXW 4940N là hệ làm khô đã được mix...
Additol VXW 4952N

Additol VXW 4952N

Additol VXW 4952N là hệ làm khô đã được mix...
Additol VXW 6260N

Additol VXW 6260N

Additol VXM 6260N là hệ làm khô đã được mix...
Lansurf LKD1430

Lansurf LKD1430

Lansurf LKD1430 là hóa chất hoạt động bề mặt dạng...
Hiển thị Sản phẩm
0.97901 sec| 3146.516 kb