Sơn hệ nước
Hiển thị Sản phẩm

Duroxyn VEF 2406w/45WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 210 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Duroxyn VEF 2406W/45WA là cationic epoxy-resin-ester. Là loại nhựa ứng dụng ở lớp primer 1K, đặc tính khô...

Daotan TW 5661/37WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Daotan TW 566/137WA là loại nhựa aliphatic polyurethane-acrylic hybrid. Khô nhanh, độ bóng cao, khả...

Resydrol AY 586w/45WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Resydrol AY 586w/45WA là nhựa long oil alkyd  được modified bởi nhựa Acrylic. Khô nhanh,...

Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Resydrol AY 6705w/44WA Là nhựa alkyd được modify bởi nhựa Acrylic có thể sử dụng...

Vicacryl VSC 6295w/45WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Vicacryl 6295w/45WA là self-crosslinking copolymerisate gồm acrylic esters và một lượng nhỏ styrene.

Vicacryl VSC 6273w/44WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Vicacryl VSC 6273w/44WA Là nhựa Acrylic 1k. Độ ổn định cao, chống ngả vàng tốt,...

Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 227 kg hoặc 238 kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Beckopox VEP 2382w/55WA là loại nhựa Epoxy. Khả năng kháng mài mòn và chống ăn...

Beckopox EH 659w/50WA

Nhà sản xuất : Cytec Group - Mỹ
Bao gói : 227 kg hoặc 238 kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Beckopox EH 659w50WA là loại polyamidoamine. Khả năng kháng ăn mòn và độ bám dính...

Additol VXW 6208

Nhà sản xuất : Allnex - Đức
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Additol VXW 6208 là phụ gia phân tán Polymeric non-ionic.

Additol VXW 6208/60 (New*)

Nhà sản xuất : Allnex - Đức
Bao gói : 25 kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Additol VXW 6208-60 là phụ gia phân tán hệ đa tương hợp cho cả hệ...

Additol VXW 4973

Nhà sản xuất : Allnex - Đức
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Additol VXL 4973 là chất phá bọt hệ dầu khoáng.

Additol VXW 6500

Nhà sản xuất : Allnex - Đức
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Additol VXW 6500 là chất phá bọt degassing polymer, hydrocarbons, free-silicone.
Hiển thị Sản phẩm
1.80649 sec| 2797.789 kb