Hiển thị Sản phẩm
MODAFLOW POWDER 6000

MODAFLOW POWDER 6000

Chất chợ chảy mới được phát triển để kiểm soát...
Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2406W/45WA là cationic epoxy-resin-ester. Là loại nhựa ứng dụng ở...
Daotan TW 5661/37WA

Daotan TW 5661/37WA

Daotan TW 566/137WA là loại nhựa aliphatic polyurethane-acrylic hybrid. Khô...
Resydrol AY 586w/45WA

Resydrol AY 586w/45WA

Resydrol AY 586w/45WA là nhựa long oil alkyd  được modified...
Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Resydrol AY 6705w/44WA Là nhựa alkyd được modify bởi nhựa...
Vicacryl VSC 6295w/45WA

Vicacryl VSC 6295w/45WA

Vicacryl 6295w/45WA là self-crosslinking copolymerisate gồm acrylic esters và một...
Vicacryl VSC 6273w/44WA

Vicacryl VSC 6273w/44WA

Vicacryl VSC 6273w/44WA Là nhựa Acrylic 1k. Độ ổn định...
Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Beckopox VEP 2382w/55WA là loại nhựa Epoxy. Khả năng kháng...
Beckopox EH 659w/50WA

Beckopox EH 659w/50WA

Beckopox EH 659w50WA là loại polyamidoamine. Khả năng kháng ăn...
Additol VXW 6208

Additol VXW 6208

Additol VXW 6208 là phụ gia phân tán Polymeric non-ionic. ...
Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208-60 là phụ gia phân tán hệ đa...
Additol VXW 4973

Additol VXW 4973

Additol VXL 4973 là chất phá bọt hệ dầu khoáng. ...
Hiển thị Sản phẩm
3.39011 sec| 2666.211 kb