Sơn
Hiển thị Sản phẩm
CorrVerter

CorrVerter

Sơn lót gốc nước, dùng cho bề mặt bị rỉ...
CorShield® VpCI® Gold

CorShield® VpCI® Gold

Sơn gốc nước màu vàng chuẩn, chịu phun muối và...
VpCI®-396

VpCI®-396

Sơn lót urethane, khô trong môi trường hơi ẩm cao,...
VpCI®-395

VpCI®-395

Sơn lót epoxy gốc nước, cung cấp khả năng chống...
VpCI®-394

VpCI®-394

Sơn urethane khô trong môi trường hơi ẩm cao, sử...
VpCI®-387

VpCI®-387

Sơn phủ cao cấp gốc nước, bảo vệ ngoài trời...
VpCI®-386

VpCI®-386

Sơn lót acrylic gốc nước, ứng dụng trong môi trường...
VpCI®-385

VpCI®-385

Lớp phủ gốc nước, không trơn trượt, được dùng cho...
VpCI®-384

VpCI®-384

Sơn hoàn thiện polyurethane, hai thành phần, sử dụng cho...
VpCI®-383

VpCI®-383

Sơn acrylic trong, gốc nước, cung cấp khả năng chống...
VpCI®-382

VpCI®-382

Sơn polyurethane hai thành phần, sử dụng trên nhiều loại...
VpCI®-375

VpCI®-375

Hệ sơn acrylic một lớp gốc nước, ứng dụng trong...
Hiển thị Sản phẩm
2.68156 sec| 2782.625 kb