Ức chế ăn mòn pha hơi
Hiển thị Sản phẩm
VpCI®-125

VpCI®-125

VpCI®-125 là dạng màng phim bảo vệ đa chức năng...
VpCI®-146

VpCI®-146

VpCI®-146 là hệ bảo quản ức chế pha hơi cao...
VpCI®-126

VpCI®-126

VpCI®-126 là dạng màng phim túi bảo vệ ức chế...
VpCI®-111

VpCI®-111

Tăng khả năng chống ăn mòn cho các thiết bị...
VpCI®-130

VpCI®-130

VpCI®-130 được sản xuất ở dạng xốp để bảo vệ...
VpCI-144

VpCI-144

VpCI 144 là hóa chất dùng để ức chế ăn...
VpCI-105/111

VpCI-105/111

VpCI 105-111 là hóa chất dùng để ức chế ăn...
VpCI-126/308

VpCI-126/308

VpCI 126-308 là hóa chất dùng để ức chế ăn...
VpCI-637GL

VpCI-637GL

VpCI 637GL là hóa chất dùng để ức chế ăn...
VpCI-705

VpCI-705

VpCI 705 là hóa chất dùng để ức chế ăn...
VpCI-369

VpCI-369

VpCI 369 là hóa chất dạng lớp phủ tạm thời...
VpCI-386

VpCI-386

VpCI 386 là hóa chất dạng lớp phủ acrylic, gốc...
Hiển thị Sản phẩm
2.77801 sec| 2787.641 kb