Chế tác kim loại gốc nước
Hiển thị Sản phẩm

VpCI®-379

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất chống gỉ đậm đặc gốc nước dùng để thay thế cho các chất gốc...

VpCI®-378

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Nhũ tương gốc nước thay thế cho chất chống rỉ và chất làm mát gốc...

VpCI®-377

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm chống gỉ đậm đặc, gốc nước, tự phân hủy sinh học, thay thế...

VpCI®-344

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Nước làm mát ngăn ngừa ăn mòn trong quá trình ủ ẩm của thép mạ...

VpCI®338

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất ức chế ăn mòn gốc nước xử lý cạnh của cuộn dây, của chồng...

VpCI®337

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 369 Gram 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất lỏng gốc nước bảo vệ ăn mòn không gian kín bên trong đường ống,...

VpCI® -316

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất ức chế tổng hợp gốc nước dùng để bảo vệ các kim loại màu...
Hiển thị Sản phẩm
1.80704 sec| 2772.836 kb