Chế tác kim loại
Hiển thị Sản phẩm

CorrLube™ VpCI® EP Grease

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 396 Gram 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Mỡ bôi trơn chống ăn mòn gốc lithium phức hợp cung cấp khả năng chống...

CorrLube VpCI® Super Penetrant

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Cung cấp khả năng xuyên sâu giúp nới lỏng các bộ phận đông lạnh bị...

VpCI®-347

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất bôi trơn chống ăn mòn gốc dầu hòa tan, sử dụng trong các hoạt...

VpCI®-329

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Phụ gia chống ăn mòn đậm đặc gốc dầu cho dầu hộp số, crankcases và...

VpCI®-327

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất chống gỉ gốc dung môi sẵn sàng sử dụng, bảo vệ chống ăn mòn...

VpCI®-326

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm chống ăn mòn đậm đặc gốc dầu được dùng làm chất phụ gia...

VpCI®-325

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất lỏng gốc dầu thực vật sẵn sàng sử dụng để bảo vệ ăn mòn...

VpCI®-322/323

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm phụ gia đậm đặc gốc dầu bảo vệ ăn mòn cho dầu bôi...

VpCI®-379

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất chống gỉ đậm đặc gốc nước dùng để thay thế cho các chất gốc...

VpCI®-378

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Nhũ tương gốc nước thay thế cho chất chống rỉ và chất làm mát gốc...

VpCI®-377

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm chống gỉ đậm đặc, gốc nước, tự phân hủy sinh học, thay thế...

VpCI®-344

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Nước làm mát ngăn ngừa ăn mòn trong quá trình ủ ẩm của thép mạ...
Hiển thị Sản phẩm
1.99765 sec| 2796 kb