Nhựa, Cao su & Giấy

Áp dụng công nghệ mới xử lý rác sinh hoạt

06/12/2019
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát sinh chất thải rắn ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, trở thành vấn đề môi trường bức xúc.
1.92893 sec| 2598.422 kb