Vật liệu siêu bền
Hiển thị Sản phẩm

Dyneema SB21

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 200m
Mô tả sản phẩm :
Áo giáp sử dụng vải Dyneema SB21 giúp bảo vệ chống lại các mối đe...

Dyneema SB51

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 200m
Mô tả sản phẩm :
Áo giáp sử dụng vải Dyneema SB51 có thể đối phó với các mối đe dọa...

Dyneema HB2

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 200m
Mô tả sản phẩm :
Với mục đích phát triển vỏ chống đạn cho xe, máy bay, tàu biển, vải,...

Dyneema HB50

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 200m
Mô tả sản phẩm :
Dyneema HB50 có những ưu điểm nổi trội hơn Dyneema HB2. Ngoài khả năng chống đạn cao...

Dyneema HB2

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 200m
Mô tả sản phẩm :
Với mục đích phát triển vỏ chống đạn cho xe, máy bay, tàu biển, vải,...

Dyneema HB50

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 200m
Mô tả sản phẩm :
Dyneema HB50 có những ưu điểm nổi trội hơn Dyneema HB2. Ngoài khả năng chống đạn cao...

Dyneema BT10

Nhà sản xuất : DSM - Hà Lan
Bao gói : Dạng cuộn khổ 1,6m x 150m
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm Dyneema BT10 đem đến cho các nhà sản xuất phương tiện khả năng chống...
Hiển thị Sản phẩm
1.99009 sec| 2768.594 kb