Tẩy rỉ sét
Hiển thị Sản phẩm

PICKLE PAL PLUS

Nhà sản xuất : Columbia Chemical - Mỹ
Bao gói : 19 lit/can
Mô tả sản phẩm :
PICKLE PAL PLUS là hóa chất dùng để ức chế sự ăn mòn của axit trên...

Gictane AAA

Nhà sản xuất : Growel - Ấn Độ
Bao gói : 30 Kg/can
Mô tả sản phẩm :
Gictane AAA là hỗn hợp dạng lỏng của các hợp chất hoạt động bề mặt,...

ACTIVATOR

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
ACTIVATOR là hỗn hợp của các muối a xít, dùng thay cho các lọai a xít...
Hiển thị Sản phẩm
1.52437 sec| 3144.25 kb