Chất phá bọt
Hiển thị Sản phẩm

Chất phá bọt dùng trong thực phẩm (Hệ Silicone) - E 900a DFM DV-14 FG

Nhà sản xuất : Concentrol - Tây Ban Nha
Bao gói : 25 Kg/Drum
Mô tả sản phẩm :
Chất phá bọt dùng trong thực phẩm (Hệ Silicone) - E 900a DFM DV-14 FG

Chất phá bọt gốc dầu khoáng trong chế biến thực phẩm EMULTROL DFM OLV-55 FG

Nhà sản xuất : Concentrol - Tây Ban Nha
Bao gói : 25 Kg/Drum
Mô tả sản phẩm :
Chất phá bọt gốc dầu khoáng trong chế biến thực phẩm EMULTROL DFM OLV-55 FG  ...

Chất phá bọt và chống đông vón cho hệ dầu – CP-1 FG

Nhà sản xuất : Concentrol - Tây Ban Nha
Bao gói : 25 Kg/Drum
Mô tả sản phẩm :
Chất phá bọt và chống đông vón cho hệ dầu – CP-1 FG

Chất phá bọt dùng trong thực phẩm (Hệ Silicone) - E 900A DFM P-20

Nhà sản xuất : Concentrol - Tây Ban Nha
Bao gói : 12.5 Kg/Bao
Mô tả sản phẩm :
Chất phá bọt dùng trong thực phẩm (Hệ Silicone) - E 900a DFM DFM P-20

Chất phá bọt dùng trong thực phẩm (Hệ Silicone) - E 900a DFM DV-28 FG

Nhà sản xuất : Concentrol - Tây Ban Nha
Bao gói : 25 Kg/Drum
Mô tả sản phẩm :
Chất phá bọt dùng trong thực phẩm (Hệ Silicone) - E 900a DFM DV-28 FG  
Hiển thị Sản phẩm
1.80658 sec| 2768.078 kb