Ngành hàng hải dầu khí
Hiển thị Sản phẩm
VpCI®-615

VpCI®-615

Chất ức chế ăn mòn dài hạn gốc phosphonate bảo...
VpCI®-611

VpCI®-611

Phụ gia dùng trong thử nghiệm thủy tĩnh, phun ướt...
S-69

S-69

Phụ gia hữu cơ cho các công thức xử lý...
S-49

S-49

Phụ gia nhiên liệu có pha trộn các dung môi,...
S-15

S-15

Sản phẩm này là sự kết hợp của chất khử...
S-14

S-14

Chất chống cáu cặn trong xử lý nước. Không cháy...
S-11

S-11

Phụ gia bảo vệ ăn mòn cho các hệ thống...
S-10/ 10F

S-10/ 10F

Chất ức chế ăn mòn cho quá trình làm nguội...
S-8

S-8

Sản phẩm khử oxy bảo vệ hệ thống nồi hơi...
M-645

M-645

 Phụ gia chống ăn mòn cho nước biển, dùng trong...
M-531

M-531

 Phụ gia ức chế ăn mòn đa năng gốc dầu...
M-529/ 529SC

M-529/ 529SC

Phụ gia ức chế ăn mòn gốc dầu cho dầu...
Hiển thị Sản phẩm
1.89764 sec| 3156.734 kb