Mạ Nickel
Hiển thị Sản phẩm

NI 2100

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
NI 2100 là hóa chất dùng cho quá trình mạ Nickel bán bóng không chứa...

NI 2600

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
NI 2600 là hóa chất dùng cho quá trình mạ Nickel bóng, đặc biệt phù...

KM Topshine Nickel

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
KM Topshine Nickel là hóa chất dùng cho quy trình mạ Nickel bóng chất lượng...

Barrel Nickel

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
Barrel Nickel là quy trình mạ Nickel quay mang lại độ bóng, độ dẻo cao,...

NI HI-S

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
Quy trình mạ Nickel lưu huỳnh cao NI HI-S giúp tăng khả năng hoạt động...

NP 1090

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
NP 1090 là phụ gia lỏng giúp loại bỏ tạp chất sắt trong dung dịch...

NP 1099

Nhà sản xuất : Kemia - Sìngapore
Bao gói : 25 lit/can
Mô tả sản phẩm :
NP 1099: là phụ gia lỏng giúp loại bỏ khuyết tật gây ra bởi tạp...
Hiển thị Sản phẩm
1.48394 sec| 3161.68 kb