Hóa dầu
Hiển thị Sản phẩm

Dyeguard Green M

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Red D

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Black 6

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Purple 102

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Brown 3

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...
Hiển thị Sản phẩm
2.36419 sec| 2766.469 kb