Hiển thị Sản phẩm

Dyeguard Green M

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Red D

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Black 6

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Purple 102

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

Dyeguard Brown 3

Nhà sản xuất : John Hogg - Anh
Bao gói : 23 Kg/thùng hoặc 185 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Thuốc màu hữu cơ trong dung môi hữu cơ, thành phần chứa naphthalene và thuốc...

VpCI

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói :
Mô tả sản phẩm :
Bảo vệ thiết bị đường ống chống ăn mòn theo công nghệ VpCI áp dụng...
Hiển thị Sản phẩm
1.79263 sec| 3144.211 kb