Chất màu hữu cơ
Hiển thị Sản phẩm

Pigment Yellow

Nhà sản xuất : - Trung Quốc
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Pigment Blue

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Pigment Green

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Pigment Red

Nhà sản xuất : - Trung Quốc
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.
Hiển thị Sản phẩm
2.37218 sec| 2760.977 kb