Tư vấn trợ giúp

Xin Quý Công ty cho biết có các loại chất bảo quản nào thông dụng trong sơn nước ?

Người gửi: Trần Văn Hùng | 10:29 , 27/11/2014

Nội dung:

Công ty cho biết có các loại chất bảo quản nào thông dụng trong sơn nước ?

Trả lời:

Hiện các loại chất bảo quản thường sử dụng trong sơn nước  gồm :

CMCIT/MIT/Formaldehyde : giá rẻ nhất, hiệu quả nhanh, bảo vệ head-space nhưng có mùi focmon, ít an toàn và không lâu dài. Ví dụ : IPEL BP-527 của hãng IPEL (BRAZIL)

CMIT/MIT/FM releaser : hiệu quả nhanh, bảo vệ head-space, an toàn hơn cho công nhân vận hành, lâu dài nhưng có mùi focmon. Ví dụ : IPEL BP-507 của hãng IPEL (BRAZIL) 

CMIT/MIT : hiệu quả nhanh, không mùi focmon, an toàn hơn nhiều cho công nhân vận hành và môi trường, lâu dài Ví dụ : IPEL BP-15 của hãng IPEL (BRAZIL)

CMIT/MIT/Bronopol : hiệu quả nhanh, không nùi focmon, an toàn cho công nhân vận hành và môi trường, lâu dài. Ví dụ : IPEL BP-509 của hãng IPEL (BRAZIL)

BIT : hiệu quả vừa nhưng lâu dài, không mùi focmon, bền pH đến 11, rất an toàn cho người và môi trường. Ví dụ : IPEL BP-20 của hãng IPEL (BRAZIL)

Đặt câu hỏi

2.23006 sec| 2383.492 kb