Tư vấn trợ giúp

Sơn có những thành phần cơ bản nào?

Người gửi: Lê Văn Việt | 11:34 , 19/12/2014

Nội dung:

Sơn có những thành phần cơ bản nào?

Trả lời:

Thành phần cơ bản bao gồm:

- Chất tạo màng (binder).

- Bột màu (pigment).

- Chất độn (extender).

- Dung môi (solvent).

Chất tạo màng (binder): Là chất kết dính cho tất cả  các loại bột màu và tạo màng bám dính trên bề mặt vật chất. Chất tạo màng sử dụng trong sơn được xác định bởi loại sơn, khả năng sử dụng và mục đích sử dụng. Chất tạo màng phải  bảo đảm về khả năng bám dính, liên kết màng và độ bền màng.

Bột màu (pigment): Nguyên liệu màu sử dụng trong sơn thường là dạng bột. Chức năng chính của màu là tạo màu sắc và độ che phủ cho sơn. Ngoài ra, màu còn ảnh hưởng một số tính chất màng sơn như: độ bóng, độ bền...

Màu gồm hai loại: Vô cơ và Hữu cơ.
Màu vô cơ: Tone màu thường tối, xỉn nhưng cho độ phủ cao, độ bền màu tốt. Màu hữu cơ: Tone màu tươi sáng, cho độ phủ thấp, độ bền màu thấp hơn màu vô cơ.

Bột độn (extender): Bột độn được sử dụng trong thành phần của sơn nhằm cải tiến một số tính chất sản phẩm như; tính chất màng sơn (độ bóng, độ cứng, độ mượt...), khả năng thi công, kiểm soát độ lắng. Chất độn thường được sử dụng như: Carbonate calcium, Kaoline, Oxide titan, Talc.

Phụ gia: Là loại chỉ sử dụng với một lượng rất nhỏ nhưng làm tăng giá trị sử dụng, khả năng bảo quản,tính chất của màng.

Dung môi: Là chất hòa tan nhựa hay pha loãng sơn. Đặc tính nhựa trong sơn sẽ quyết định loại dung môi được sử dụng.

Đặt câu hỏi

1.47827 sec| 2771.266 kb