D2W

Singapore thích nhựa phân hủy sinh học oxo

11/11/2020 | 15:35

 

Hội đồng Môi trường Singapore đã trao tặng Nhãn xanh cho Sản phẩm nhựa phân hủy sinh học Oxo cho các túi vận chuyển có chứa sản phẩm chính của d2w.

 

Danh mục Nhãn xanh cho Sản phẩm nhựa phân hủy sinh học Oxo thiết lập các tiêu chí phân loại về các thông số môi trường, sức khỏe và hiệu suất cho các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học trong môi trường mở do bao gồm phụ gia phân hủy sinh học trong quá trình sản xuất. Tiêu chuẩn bao gồm các điều kiện tiên quyết về môi trường và sức khỏe của sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như giảm độc tính sinh thái và độc tính đối với con người. Xem tại https://www.sgls.sec.org.sg/categoryinfo.php?cid=67

 

Nhãn Xanh Singapore là con dấu chứng thực các tuyên bố thân thiện với môi trường nhằm ngăn chặn việc lạm dụng rửa xanh. Điều này đã được chứng minh là thuận lợi cho các sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh đã trở nên dễ bán hơn trên thị trường và được người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp chấp nhận khi mua hàng.

 

SEC là một thành viên của Mạng lưới nhãn hiệu điện tử toàn cầu (GEN). Bao gồm 25 quốc gia thành viên khác từ nhiều nơi trên thế giới, GEN cho phép các sản phẩm được chứng thực của SGLS được các nước thành viên khác của mạng lưới Dán nhãn sinh thái công nhận và chấp nhận nhiều hơn.

Nguồn OPA

Bình Luận qua Facebook

5.65206 sec| 3200.891 kb