Sơn hệ nước
Hiển thị Sản phẩm
Additol XL 123N

Additol XL 123N

Additol XL 123N là phụ gia láng mặt silicone modified...
Additol VXL 4930

Additol VXL 4930

Additol VXL 4930 là phụ gia láng mặt silicone Polyether-...
Additol VXW 4940N

Additol VXW 4940N

Additol VXW 4940N là hệ làm khô đã được mix...
Additol VXW 4952N

Additol VXW 4952N

Additol VXW 4952N là hệ làm khô đã được mix...
Additol VXW 6260N

Additol VXW 6260N

Additol VXM 6260N là hệ làm khô đã được mix...
Lansurf LKD1430

Lansurf LKD1430

Lansurf LKD1430 là hóa chất hoạt động bề mặt dạng...
Hiển thị Sản phẩm
1.80951 sec| 2758 kb